ΕΔΡΑ: Αλιβερίου 15, Περιστέρι - ΤΗΛ/ΦΑΞ: 210 - 5131458